Je bekijkt de oude docP site. Klik hier om naar de nieuwe site te gaan.

“VN-lijst” met bedrijven actief in nederzettingen is in aantocht

geplaatst door on Dec 1, 2017 in BDS |

Al geruime tijd is er sprake van een VN-lijst van bedrijven die profiteren van de kolonisatiepolitiek van Israël. Het gaat om een zeer belangrijke zaak, die de boycotbeweging BDS nauwgezet volgt.

DocP schreef hier eerder over. Er wordt gespeculeerd over of en wanneer deze ‘Database’ van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN zou worden gepubliceerd. Dat moment lijkt nu aanstaande, gelet op de onderstaande verklaring van 30 november van een groot aantal mensenrechtenorganisaties. Toch is de strijd nog niet gestreden. Israël en de Trump-regering werken koortsachtig om publicatie tegen te houden.

Gemeenschappelijke NGO Verklaring ter Ondersteuning van de door de VN-Mensenrechtenraad Opgestelde Database over Bedrijfsactiviteiten in Nederzettingen in de Palestijnse Bezette Gebieden

De verklaring bevat op hoofdlijnen het volgende:

  • De Database bevat namen van bedrijven die direct of indirect de bouw en groei van nederzettingen in de Palestijnse Bezette Gebieden (PBG) hebben gefaciliteerd en daar profijt van hebben gehad.
  • De 51 organisaties die de verklaring hebben ondertekend benadrukken de noodzaak dat de Database een dynamisch document is dat regelmatig wordt bijgewerkt. Daarnaast is het van essentieel belang dat landen deze inspanning ondersteunen en op constructieve wijze betrokken zijn bij het opstellen en bijwerken van de database, zodat deze als hulpmiddel kan dienen voor regeringen, bedrijven en slachtoffers van mensenrechtenschendingen om een eind te maken aan onrechtmatige en onwettige praktijken.
  • De Database kan door landen worden geraadpleegd voor het opstellen van regelgeving betreffende de handelspraktijken van ondernemingen in de PBG, waar honderden Israelische en buitenlandse bedrijven betrokken zijn bij, bijdragen aan of profiteren van het misbruiken en schenden van mensenrechten van Palestijnen. De Database zou dergelijke bedrijven kunnen attenderen op de gevolgen van het zakendoen in een dergelijk bedrijfsklimaat en richtlijnen kunnen geven betreffende de maatregelen die genomen moeten worden om hun verantwoordelijkheid te nemen en mensenrechten te respecteren.
  • Hoewel de Database de eerste is die door de VN-Mensenrechtenraad is opgesteld, is het niet de eerste lijst van internationale ondernemingen die betrokken zijn bij zorgwekkende activiteiten. Soortgelijke VN-initiatieven waren bijvoorbeeld het VN-Centrum dat rapporteerde over bedrijven die actief waren in ‘Apartheid Zuid-Afrika’ en het VN-Panel van deskundigen voor de illegale exploitatie van de natuurlijke rijkdom van de Democratische Republiek Congo.
  • De Database zou moeten voortbouwen op voornoemde initiatieven. De Database zou zowel bedrijven als hun land van vestiging (in het geval van buitenlandse bedrijven) moeten laten weten dat zij mogelijkerwijs in de lijst worden opgenomen, bedrijven de kans moeten bieden om hun betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen te beëindigen of de informatie aan te vechten als een bedrijf van mening is dat deze onjuist is en een heldere procedure moeten opstellen om binnen een redelijke tijdspanne uit de lijst verwijderd te worden.

Klik hier voor de volledige (Engelse) tekst van de Verklaring en de lijst met ondertekenaars.

de redactie

Lees meer

Geruchten over “vredesplan” Trump worden concreter

geplaatst door on Nov 28, 2017 in BDS |

De geruchten over een nieuw vredesplan voor Israel en de Palestijnen worden concreter. Oorlogstaal tegen Iran en Hezbollah duidt op wat er werkelijk gaande is.

Palestijnen figurant in een “Great Game”

Donald Trump, Netanyahu, de Egyptische dictator al-Sisi en Saoedische heersers (track record: meer dan 150 onthoofdingen per jaar) hebben een Israelisch-Palestijns vredesplan nodig als voorgrond waarachter het Grote Spel zich gaat afspelen. Al-Sisi heeft snel nog iets geregeld. In de aan de onrustige Sinaïwoestijn grenzende Gazastrook zal volgzame Palestijnse Autoriteit (PA) rust brengen. Met hulp van Israel en de Saoediërs heeft hij ervoor gezorgd dat Hamas het bestuur van de Strook overdraagt aan de PA (op een detail na: de militaire tak van Hamas is nog niet ontwapend). Saoedi-Arabië neemt intussen Libanon op de korrel omdat daar Hezbollah in de regering zit. Als het lukt om Hezbollah daar uit te gooien is een nieuwe burgeroorlog in Libanon overigens waarschijnlijk. De regering Trump leidt de verbale aanvallen op Iran. De as Iran-Hezbollah zal de komende tijd door Trump en de Saoediërs als de grote vijand worden neergezet.

Het “vredesplan”

Niet onwaarschijnlijk is dat het vredesplan binnen enkele weken in Washington bekend wordt gemaakt. De voortekenen wijzen erop dat er in plaats van een zelfstandig Palestijns staatje een tekst komt waarin het onbestemde woord “autonomie” de basis zal vormen voor een nieuwe reeks onderhandelingen. Het recht op terugkeer van verdreven Palestijnen zou volgens deze berichten niet meer aan de orde zijn. Jeruzalem wordt gereduceerd tot een religieus vraagstuk. En Israel zal tevreden kunnen zijn met “stevig veiligheidsbeleid en antiterreur maatregelen voor Israel voor de lange termijn “. De Palestijnse vertegenwoordiging zit in die onderhandelingen aan tafel met een gezelschap dat een factor honderd maal zoveel macht heeft en dat een grondige hekel heeft aan zaken als internationaal recht en volkssoevereiniteit.

Wat wil Trump?

De VS zijn in het Midden-Oosten politiek verzwakt. Zij kunnen in Irak, Syrië, Turkije en zelfs Qatar niet meer de orders uitdelen. Anderzijds geldt de Amerikaanse superioriteit op één punt nog altijd onverkort, namelijk het vermogen om vernietigende bombardementen uit te voeren. Daarom is de verleiding groot om politieke spanningen te militariseren. Als president heeft Trump dramatisch slechte waarderingscijfers in het binnenland. De historie leert dat dat verandert zodra de president zich als opperbevelhebber kan profileren in een (dreigende) oorlog die elders wordt gevoerd.

Wat wil Saoedi-Arabië?

De huidige machthebber en zijn familieclan voeren een hard gevecht om macht en geld. Hij moet het leger, de veiligheidsdiensten en de westerse financiële centra achter zich hebben. Oorlog elders, opvoeren van spanningen en aanschurken tegen de VS en Israel werkt, zeker op de korte termijn.

Wat wil Israel?

Israel wil gestaag doorgaan met koloniseren van de Westelijke Jordaanoever en het etnisch zuiveren van Oost-Jeruzalem. Een nieuw vredesproces is daarvoor een goede dekmantel. Een deel van de politieke leiders speelt met plannen om de bevolking van Gaza (2 miljoen mensen) in de richting van de Sinaïwoestijn kwijt te raken. En om Palestijnen van de Westoever te “stimuleren” naar Jordanië te vertrekken. Het is niet waarschijnlijk dat dat nu al concreet speelt. Maar het scenario van een regionale oorlog tegen Iran en Libanon zou mogelijkheden kunnen bieden. Verder wil Israel handel met de regiems in Egypte en Saoedi-Arabië.

Wat wil Europa?

Europa wil geen oorlog in Libanon en geen nieuwe vluchtelingenstroom. Europa wil niet een oorlog met Iran die de hele stabiliteit in het Midden-Oosten weer op het spel zet. Frankrijk wil anderzijds geen ruzie met Saoedi-Arabië, dat de komende jaren voor tientallen miljarden aan wapens zal blijven kopen. Berlijn en Parijs willen geen openlijke meningsverschillen met Trump. Toch wordt die kloof langzaam groter. Europa houdt zich muisstil.

Dus?

Voor de Palestijnen ziet de nabije toekomst er slecht uit. Er zijn weliswaar meer machten in het Midden-Oosten – Rusland en Turkije – maar die willen of kunnen niet voor dit onderdrukte volk opkomen. De “zelfstandige en levensvatbare” Palestijnse staat is aan de publieke opinie in Europa tot nu toe voorgespiegeld als een rechtvaardig toekomstbeeld. Het lijkt erop dat na publicatie van het Trumpplan geen verstandig mens die zich bovendien enigzins informeert, nog kan beweren dat die Palestijnse staat tot de reële wereld behoort.

de redactie

Lees meer

Brochure met argumenten voor een culturele boycot

geplaatst door on Nov 27, 2017 in BDS |

In het kader van het project “Kunst, Solidariteit en Palestina” brengt docP een voorpublicatie uit van de brochure “Argumenten voor een culturele boycot van israel”. Het is een vertaling van de Engelstalige brochure “The Case for a Cultural Boycott of Israel”, uitgebracht door Artists for Palestine UK.

Omdat er nauwelijks hulp komt van de internationale gemeenschap hebben Palestijnen in 2004 een oproep gedaan tot een academische en culturele boycot van het Israelische regime (PACBI Declaration). In 2005 deden ruim 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties een nieuwe, omvattende oproep tot Boycot, Desinvesteren en Sancties (BDS). Deze campagne is  inmiddels uitgegroeid tot een mondiale beweging.

De Palestijnse oproep tot culturele boycot richt zich niet tegen individuele kunstenaars wegens hun nationaliteit, ideeën, geloof of de inhoud van hun kunst. Waar het om gaat zijn hun banden met de Israelische Staat. In dit boekje wordt uiteengezet op grond van welk Israelisch handelen een boycot  noodzakelijk en moreel verantwoord is. Het beziet de rol van cultuur in Israels politieke project, en zet uiteen hoe een culturele boycot kan bijdragen aan beëindiging van Israels straffeloosheid voor de wet, en aan bevordering van de vrijheid van de Palestijnen.

U kunt de pdf van deze voorpublicatie hier downloaden.

Lees meer

Internationale oproep om de Giro d’Italia 2018 niet in Israel te laten starten

geplaatst door on Nov 26, 2017 in BDS |

Onderstaand persbericht is internationaal breed verspreid. Ook Nederlandse dagblad- en sportjournalisten hebben dit persbericht toegestuurd gekregen.

Meer dan 120 mensenrechtenorganisaties, vakbonden, organisaties voor verantwoord toerisme en sport en religieuze groeperingen [link] uit meer dan 20 landen doen vandaag een internationale oproep aan de Giro d’Italia om de ´Grande Partenza´ in 2018 niet in Israel te houden vanwege zijn grove en niet aflatende schendingen van internationaal recht en de mensenrechten van Palestijnen.

Deze oproep is mede ondertekend door de gerenommeerde taalkundige Noam Chomsky, de internationaal bekende jurist John Dugard, de voormalige rapporteur van de VN-Mensenrechtenraad voor de Palestijnse Gebieden Richard Falk, de Italiaanse toneelschrijver Moni Ovadia, EU-parlementsleden Eleonora Forenza, Sergio Cofferati en Curzio Maltese en de voormalige vice president van het Europees Parlement Luisa Morgantini.

De oproep is uitgegaan voorafgaand aan de officiële presentatie van het wielerevenement in Milaan, die gepland staat op 29 november, de door de VN uitgeroepen Internationale Dag van Solidariteit met het Palestijnse Volk.

De ondertekenaars benadrukken dat het organiseren van de start van de Giro in Israel niet alleen een rookgordijn zal opwerpen over Israels militaire bezetting en discriminatie van Palestijnen maar ook Israels gevoel van onschendbaarheid zal vergroten en als een aanmoediging zal worden beschouwd om de door de VN vastgelegde rechten voor Palestijnen te blijven negeren.

De Giro d’Italia werkt voor de organisatie van de ‘Grande Partenza’ samen met het Israelische bedrijf Comtec Group, dat ook actief is in illegale Israelische nederzettingen.

Op officiële afbeeldingen, landkaartjes en in video’s van de Giro staat Oost Jeruzalem, al 50 jaar lang bezet door Israel, ten onrechte gemarkeerd alsof het deel uitmaakt van Israel en zijn verenigde hoofdstad. De laatste etappe die gepland staat in het zuiden van Israel komt langs tientallen Palestijnse Bedoeïenen dorpjes die door Israel niet erkend worden en verstoken zijn van de meest basale voorzieningen, zoals elektriciteit, water, gezondheidscentra, scholen en wegen. Eén van deze dorpen is al meer dan 100 keer met de grond gelijk gemaakt.

Verder veroordelen de ondertekenaars de plannen van de Giro d’Italia om de vestiging van de staat Israel 70 jaar geleden te “vieren” terwijl Palestijnen op dezelfde dag 70 jaar onteigening, gedwongen verplaatsing en ontkenning van de rechten van Palestijnse vluchtelingen, zoals vastgelegd door de VN, herdenken.

Een aantal dagen vóór start van de Giro doet de Israelische nationale wielerploeg, die meedingt voor één van de vier vrije startbewijzen in de Giro, mee aan een wedstrijd door Oost Jeruzalem naar de illegale nederzetting Pisgat Ze’ev. De Israelische Wielersportbond sponsort deze wedstrijd en organiseert nationale wielerwedstrijden in gebieden onder Israelische militaire bezetting.

De ondertekenaars doen een beroep op de RCS Media Group, eigenaar van de Giro d’Italia, “de start van de wedstrijd te verplaatsen naar een ander land en daarmee te waarborgen niet betrokken te zijn bij Israels schendingen van internationaal recht en Palestijnse mensenrechten.” Tevens wijzen zij de RCS MediaGroup, sponsoren en deelnemende teams op “de juridische gevolgen en reputatieschade voortvloeiend uit samenwerking met Israelische instellingen en bedrijven die betrokken zijn bij schendingen van mensenrechten en internationaal recht.”

Volgens de RCS Media Group heeft de wedstrijd niets te maken met politiek, maar door journalisten en sportverslaggevers wordt de start in Israel omschreven als een “kunststuk van zachte diplomatie”, een “public relations stunt” en “oppoetsen van het imago” in ruil voor miljoenen euro’s aan Israelisch sponsorgeld.

Palestijnse maatschappelijke organisaties hebben er in een brief bij Paus Franciscus op aangedrongen de uitnodiging van de Israelische minister president Benjamin Netanyahu om het startsein voor de wedstrijd te geven niet aan te nemen en niet “[zijn] naam op welke wijze dan ook te verbinden aan de Giro d’Italia 2018 omdat deze wielerronde op betreurenswaardige wijze vasthoudt aan het vergoelijken van de Israelische militaire bezetting en grove mensenrechtenschendingen.”

Duizenden mensenrechtenactivisten en wielerliefhebbers hebben RCS schriftelijk verzocht de start weg te halen uit Israel. In een aantal steden in Italië worden op 25 en 26 november ‘demonstraties op twee wielen’ gehouden uit protest dat een sport die nauw verbonden is met vrijheid gebruikt wordt om Israels wrede militaire bezetting en apartheidsregime te maskeren.

Lees meer

Sigrid Kaag naast Halbe Zijlstra op Buitenlandse Zaken; Israel sloopt door

geplaatst door on Okt 21, 2017 in BDS |

Naast de VVD ‘er Halbe Zijlstra die minister van Buitenlandse Zaken wordt, is nu ook Sigrid Kaag voorgedragen voor Buitenlandse Zaken. Zij wordt minister voor het ‘andere deel’ van de portefeuille: ontwikkelingssamenwerking. Sigrid Kaag is lid van D’66 en is een ervaren topdiplomaat, met name in het Midden-Oosten. Zij spreekt Arabisch, heeft een sterke presentatie in de media en staat anders dan Zijlstra kritisch ten opzichte van de Israelische politiek. Hoe de taakverdeling tussen beiden gaat uitpakken is niet bekend. Van het kabinet zal vanuit D’66 ook Kajsa Ollongren deel uitmaken, lid van B&W Amsterdam. Zij is tot nu toe niet opgevallen door enige kritiek op Israel.

De realiteit op de grond waar deze bewindslieden mee te maken krijgen wordt geschetst door de blogger Abupessoptimist (19/10):

Twee dagen na de sloop van twee huizen in Silwan (waarbij negen mensen dakloos werden), heeft Israel  donderdag opnieuw twee huizen gesloopt . Ditmaal in het dorp Halaweh, in het district Hebron in het  zuiden van de Westoever. Ratib al-Jabour, de coördinator van het plaatselijke Volkscomité, vertelde  Ma’an News dat Israelische militairen het dorp op donderdag binnenvielen en met behulp van bulldozers de huizen van  Muhammad Younis Abu Aram en Khalil Younis Abu Aram omver haalden. De huizen waren gebouwd met hulp van de EU. In totaal werden 18 mensen dakloos, van wie acht kinderen.

Het is het Israelische leger dat dagelijks opdracht geeft tot deze slooppartijen. De bezette Westelijke Jordaanoever valt wat de Palestijnen betreft namelijk al 50 jaar onder militair bestuur (aan geduid met ‘COGAT’). De joodse nederzettingen vallen daarentegen ‘gewoon’onder Israëlisch recht, wat dus leidt tot officiële apartheid. Het cynische commentaar van het leger is dat zij op deze wijze de bewoners beschermen: De huizen werden gesloopt wegens gebrek aan vergunningen, aldus het militaire bestuur. Maar ze lagen ook in een oefenzone van het Israelische leger, aldus een woordvoerder, en dat zou ”gevaarlijk” zijn.

Wij zijn benieuwd hoe de samenwerking tussen Hoekstra en Kaag gaat lopen tegen de achtergrond van dit soort dagelijkse gebeurtenissen op de grond. Klik hier als je meer over deze verwoestingen wil lezen.

de redactie

Lees meer