Je bekijkt de oude docP site. Klik hier om naar de nieuwe site te gaan.

DE MEDIA OVER PALESTINA-ISRAEL

geplaatst door on Dec 11, 2017 in BDS |

Op de site van docP zal geregeld een artikel of uitzending in de media over Palestina/Israel nog eens onder de loep worden genomen, met de focus op BDS. De redactie wil het “framework” waarbinnen al tientallen jaren een groot deel van het publieke debat over wordt gevoerd laten zien voor wat het is: een bril die is gemaakt door de pro-Israellobby en die is overgenomen door westerse regeringen en een groot deel van media. Vandaag het eerste artikel in deze serie.

Robert van Gijssel in de Volkskrant

In de Volkskrant van 1 december jongstleden neemt Robert van Gijssel stelling tegen de culturele boycot van Israel in het artikel: “Stelling: boycot de popboycot”. Hij doet dit aan de hand van de bekende “framing” van de boycot van Israel. De door van Gijssel gebruikte “feiten” en argumenten passen in dat kader.

Kort samengevat schrijft Robert van Gijssel ten eerste dat het Roger Waters is die een “popboycot” wil en dat hij “zijn” oproep kracht bijzet met opblaasbare varkens met davidsterren. Volgens van Gijssel annuleren artiesten optredens om “ellende” te voorkomen, zoals ook het geval was met artiesten die in Zuid-Afrika optraden ten tijde van Apartheid. Vervolgens is hij van mening dat optreden in een land niet hetzelfde is als de regering steunen want dan zouden artiesten ook niet in landen als China, Rusland of de Verenigde Staten mogen spelen. En hij gaat er ten onrechte vanuit dat een boycot alleen de fans van het bandje raakt, maar politici niet bereikt.

Oproep tot boycot komt vanuit Palestijnen

Welnu, de oproep tot boycot is NIET afkomstig van Roger Waters maar van 170 Palestijnse civiele organisaties. Deze zagen zich in 2005 hiertoe genoodzaakt aangezien de internationale gemeenschap al decennialang op geen enkele wijze optreedt tegen de voortdurende schendingen van het internationaal recht door Israel. Dit weerlegt ook de denkfout van van Gijssel met betrekking tot Libië en Rusland: waarom die niet boycotten? Welnu, tegen dat soort landen stelde de internationale gemeenschap zoals hij weet juist wèl sancties in.

Bovendien gaat hij voorbij aan het belangrijke element dat de oproep afkomstig is van de onderdrukte Palestijnse bevolking zèlf. Zodra er vanuit onderdrukte groeperingen elders een oproep tot boycot komt, zullen Roger Waters en andere artiesten wederom voor zichzelf de afweging moeten maken of het moreel noodzakelijk is om hier al dan niet gehoor aan te geven.

Zuid-Afrika

De manier waarop van Gijssel de vergelijking maakt met de boycot van Zuid-Afrika getuigt van een tekort aan historische kennis wat betreft de positieve invloed die de boycot daar heeft gehad op de afschaffing van Apartheid. Net als in Zuid-Afrika wordt in Israel kunst en cultuur misbruikt als propagandamiddel om het besmette imago van schender van mensenrechten op te vijzelen. Deze “Brand Israel Campaign” wordt met miljoenen gefinancierd door  het Israelische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Net als in Zuid-Afrika “vieren” Israelische overheidsfunctionarissen optredens van internationale artiesten  als overwinning op de BDS beweging, waarmee direct wordt aangetoond dat optreden in Israel wel degelijk onlosmakelijk verbonden is met politiek. Dit hebben Radiohead en Nick Cave onlangs aan den lijve ondervonden. Tegelijkertijd legt de staat Israel Palestijnse kunstenaars het zwijgen op, die, tenzij zij meewerken aan de Brand Israel Campaign, doelwit zijn van geweld, willekeurige arrestaties en deportatie.

Boycot, geweldloos en binnen internationaal recht

Het gehoor geven aan de oproep tot boycot betekent het zich niet lenen voor het wegpoetsen van de verschrikkingen van oorlog en onderdrukking. Deze vorm van verzet is volstrekt geweldloos en de eisen van de BDS beweging zijn niet meer of minder dan een eis tot handhaving van het internationaal recht, namelijk de beëindiging van de bezetting, het toekennen van gelijke rechten aan iedereen onder Israels controle en het recht op terugkeer van vluchtelingen.

Inmiddels hebben talloze internationale artiesten zich achter de oproep tot boycot geschaard, waaronder Roger Waters en degenen die volgens van Gijssel “zich genoodzaakt zagen om concerten af te blazen”. Onlangs kwam ook Rag´n´ Bone Man tot de conclusie dat hij het voor zichzelf niet moreel kon verantwoorden om zijn stem te lenen aan de bezetter en onderdrukker, met name omdat het vanwege de bezetting onmogelijk bleek om niet alleen in Tel Aviv maar ook in Ramallah op te treden.

In dit artikel in de Volkskrant treedt het “‘framework” naar voren: niet de noodzaak voor individuen als Roger Waters en wijzelf om in kwesties van (door onze regeringen gedoogde) onderdrukking en geweld een morele keuze te maken is het thema voor van Gijssel, maar de vraag of deze artiest zich kan verdedigen tegen de argumenten van de pro-Israellobby. De manier waarop van Gijssel meewerkt aan de framing van Roger Waters waarbij antisemitisme gesuggereerd wordt is stuitend. Roger Waters laat al sinds 2006 opblaasbare varkens op tijdens zijn optredens waarmee hij aandacht vraagt voor allerlei vormen van onrecht, van Trump tot intensieve veehouderij, van martelen tot de fossiele brandstofindustrie. Door alleen te focussen op Waters’ kritiek op Israel, doet van Gijssel aan framing en bewijst hij lippendienst aan de Brand Israel Campaign.

Lezer wil feiten en objectiviteit

Op 29 november jongstleden organiseerde stichting docP een conferentie over de culturele boycot van Israel. Was van Gijssel ingegaan op onze uitnodiging, dan had hij de Volkskrantlezer – ook zonder de spreekbuis te worden van een bepaalde visie op de situatie in Israel/Palestina – een meer feitelijk en objectiever artikel kunnen aanbieden.

de redactie

Lees meer

Geslaagde demonstratie, ondanks hindernissen

geplaatst door on Dec 10, 2017 in BDS |

Voor het Vredespaleis in Den Haag vond gisteren, zaterdag 9 december, de aangekondigde demonstratie plaats tegen de “erkenning” door de VS van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Het was een geslaagde demonstratie met ook een groot aantal Palestijnse Nederlanders. Ondanks het feit dat de omstandigheden niet gunstig waren: uitval van de treinverbinding tussen Leiden en Den Haag en beroerde weersomstandigheden. Op onderstaande foto (van Wim Lankamp) brak het wolkendek even open als symbool voor het toenemend isolement van Israel (en Trump’s Amerika).

De demonstratie sloot aan bij een al eerder geplande demonstratie van solidariteit met Palestijnse gevangenen in Israel.

Lees meer

Demonstratie tegen Trump’s Jeruzalembesluiten

geplaatst door on Dec 8, 2017 in BDS |

Morgen, zaterdag 9 december van 11.30 tot 13.30 uur wordt gedemonstreerd in Den Haag, voor het Vredespaleis.

Het is een protest tegen de besluiten van de VS om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israel en de Amerikaanse ambassade te zijner tijd daarheen te verplaatsen. Palestijnen in Nederland namen het initiatief voor de demonstratie. Er was op die locatie al een kleine picketline georganiseerd door de Alliantie ter Verdediging van de Palestijnse Gevangenen. Die picketline gaat gewoon door. Daarvóór vindt dus de demonstratie plaats. Later vandaag komen de organiserende organisaties met een gezamenlijke verklaring.

De werkelijke boodschap van de Amerikaanse president

De bekendmaking woensdag j.l. door president Trump dat de VS Jeruzalem als hoofdstad van Israel beschouwen en als stad waarheen de Amerikaanse ambassade zal worden verplaatst, heeft grote emoties losgemaakt. Het is een signaal aan de hele moslimgemeenschap wereldwijd dat het fundamentalisme in christelijke en joodse kring leidend is voor de Amerikaanse politiek ten aanzien van Palestina en Israel. Het signaal aan de Palestijnen is dat de etnische zuivering van Jeruzalem van de politieke klasse in Washington door mag gaan. Belangrijk is ook de verborgen boodschap aan grote delen van de joodse gemeenschap in de Verenigde Staten. Die boodschap luidt dat hun zorgen over de koers die Israel de laatste jaren vaart – en die zich deels uiten in een pleidooi voor een boycot – opzij geschoven worden. De Amerikaanse regering en het Congres blijven zich eenzijdig oriënteren op de extreme standpunten van organisaties als de AIPAC, vanuit de fictie dat die spreken voor de joodse gemeenschap in de VS.

Nb: Geen geweld in Nederland

Dat de besluiten in Washington tot woede en zelfs wanhoop leiden in islamatische kring is volstrekt invoelbaar. Dat daarop in Israel en de bezette gebieden met grof geweld wordt gereageerd was helaas te verwachten (rond het middaguur vandaag werden 50 gewonden gemeld). Dat de Verenigde Staten zich verder isoleren van het internationaal recht en de internationale gemeenschap en daarvoor een prijs gaan betalen, is op dit moment een schrale troost. Zeker voor jonge moslims die vanaf een afstand lijdzaam moeten toezien hoe een populist in Washington zijn fundamentalistische cliëntèle bedient ten koste van wat hij of zij als heilig beschouwt. Toch: het inslaan van ruiten uit pure woede is in Nederland een volledig verkeerde weg.

de redactie

Lees meer

Demonstraties in Den Haag. Handen af van Jeruzalem!

geplaatst door on Dec 7, 2017 in BDS |

Demonstratie zaterdag 9 december in Den Haag

Palestijnse en pro-Palestijnse organisaties in Nederland treffen voorbereidingen voor een demonstratie in Den Haag op 9 december aanstaande, bij het Vredespaleis. Ook een waarschijnlijk grotere demonstratie vindt op dinsdagmiddag 12 december a.s. plaats eveneens in Den Haag, bij de Amerikaanse ambassade. Elders in Nederland zullen de komende week mogelijk ook demonstraties plaatsvinden.

Overigens wordt er op maandag 11 december a.s. in Brussel gedemonstreerd in verband met het plotselinge bezoek van Netanyahu aan de EU-top. De organisatie daarvan is in handen van de European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP).

Trump walst over Palestijnen en islamitische wereld heen

De Amerikaanse president Trump heeft woensdag 6 december 2017 verklaard dat de Verenigde Staten Jeruzalem als hoofdstad van Israel erkennen. De VS gaan hiermee in tegen het internationale recht en tegen de politiek van alle Amerikaanse presidenten sinds 1979. Jeruzalem is historisch de hoofdstad van Palestina. Ook regeringen die geloven in het “vredesproces” en voorstander zijn van de tweestaten oplossing, wijzen deze eenzijdige stap af. Het was al tijd voor een boycot, het is nu tijd voor protest en voor sancties.

Ook ambassade naar Jeruzalem

De VS hebben ook bekend gemaakt dat hun ambassade te zijner tijd naar Jeruzalem zal gaan. Ook dat is een eenzijdige en omstreden besluit, dat haaks staat op het beleid van Verenigde Naties en vrijwel alle landen, waaronder de leden van de Europese Unie.

Demonstraties. Waar? Wanneer?

De demonstratie zaterdag waarvoor Palestijnen in Nederland het initiatief namen, vindt plaats op zaterdag 9 december, 12.30 – 13.30 voor het Vredespaleis. Er was op die locatie al een picketline georganiseerd door de Alliantie ter Verdediging van de Palestijnse Gevangenen. Bij deze picketline zullen zich naar wij verwachten ook mensen aansluiten die demonstreren tegen de onheilige Jeruzalem-alliantie van Trump en Netanyahu. Over de demonstratie op dinsdag 12 december volgt zo mogelijk morgen nadere informatie op deze site.

de redactie

Lees meer

VS-beleid nu vrijwel één met dat van Israel

geplaatst door on Dec 6, 2017 in BDS |

President Trump heeft vanmiddag bekend gemaakt dat de Verenigde Staten Jeruzalem erkennen als de hoofdstad van Israel. Ook zal de Amerikaanse ambassade te zijner tijd naar Jeruzalem worden verplaatst. Hierover werd al dagenlang gespeculeerd (zie ons artikel van 3 december) in de media.

Internationale reacties

Oost-Jeruzalem wordt door de internationale gemeenschap beschouwd als bezet gebied. Het besluit van Washington staat dus haaks op het internationaal recht en leidde wereldwijd tot felle reacties. In de eerste plaats vanuit Palestijnse kringen. Namens president Mahmoud Abbas zei een medewerker dat, “dat de Amerikanen geen geloofwaardige rol als bemiddelaar meer kunnen spelen als ze vooruitlopen op de uitkomst van vredesoverleg”. Ook de rest van de moslimwereld reageerde fel. Turkije en Iran liepen daarbij voorop. Opvallend zijn de reacties uit Duitsland. Minister van Buitenlandse Zaken Gabriel: “(…) er is een grens aan onze solidariteit met het oog op de Amerikaans-Duitse relaties”. Partijleider Schulz van de sociaal democraten zei dat Amerika met deze stap de internationale stabiliteit in gevaar brengt, waarmee ook hij de groeiende anti-Amerikaanse stemming in Duitsland verwoordt. Mogherini (commissaris buitenland EU) verklaart dat het standpunt van de EU niet verandert en en dat de EU blijft streven naar een twee-statenoplossing. Met deze uitspraken wordt de kloof tussen de VS en de EU in deze kwestie groter.

Welk Jeruzalem?

Niet duidelijk is intussen welk gebied in en rond Jeruzalem de Amerikaanse president precies bedoelt. Zo is Israel bezig met een wetswijziging die een aantal nederzettingen in bezet gebied bij Jeruzalem trekt. Onduidelijk is ook wat de Amerikanen zich nu nog voorstellen bij het “vredesoverleg” dat Trump en zijn schoonzoon Kushner begin volgend jaar willen herstarten.

Netanyhu volgende week in Brussel; taak voor BDS

Premier Netanyahu van Israel was door president Trump al op de hoogte gebracht van het komende besluit. Hij heeft zichzelf min of meer uitgenodigd in Brussel, wat grote ergernis veroorzaakte Volgende week is hij in Brussel voor overleg met de Europese leiders. Vanuit België wordt een actie voorbereid in verband met dat bezoek. Het wordt duidelijk dat de Europese besluitvorming in Brussel belangrijker wordt voor de landenorganisaties die zich met de boycot van Israel bezig houden.

de redactie

Lees meer