Je bekijkt de oude docP site. Klik hier om naar de nieuwe site te gaan.

Gezamenlijke verklaring n.a.v. Trumps erkenning van Jeruzalem als Israels hoofdstad

geplaatst door on Dec 8, 2017 in Algemeen |

De Amerikaanse president Donald Trump heeft Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israel.

Opnieuw meende een westerse leider een stuk grondgebied te mogen weggeven dat hem niet toebehoorde.

Wanneer zagen wij dit eerder? Honderd jaar geleden om precies te zijn gaf de Britse minister van Buitenlandse Zaken James Arthur Balfour met één A4tje Palestina weg aan joden die er nog niet woonden  voor vestiging van een Joods Nationaal Tehuis.

De erkenning door President Trump ontmoette mondiale kritiek. VN Secretaris Generaal Antonio Guterres zei dat Jeruzalem de toekomstige hoofdstad is van twee volkeren. De uiteindelijke status van Jeruzalem zal  bepaald worden  door vredesonderhandelingen tussen Israel en de Palestijnen. Guterres stelde met veel nadruk dat er maar één oplossing is: de tweestatenoplossing, “en er is geen Plan B”.

Ook Federica Mogherini, minister van Buitenlandse Zaken van de EU, liet onomwonden weten dat de  status van Jeruzalem voor de EU niet is veranderd. De EU streeft naar een onderhandelde tweestatenoplossing die tegemoet komt aan de aspiraties van beide zijden. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Halbe Zijlstra noemde de stap onverstandig en contraproductief. Er moet eerst een allesomvattende vredesregeling zijn.

President Trump wil met zijn zet een doorbraak forceren. Wat hij in elk geval lijkt te zullen bereiken is meer Palestijns verzet dat door Israel zal worden neergeslagen, waardoor er nog meer bloed zal worden vergoten.

Hoe de Verenigde Naties en de Europese Unie (waaronder Nederland) denken een doorbraak in de richting van een tweestatenoplossing te kunnen forceren is volstrekt onduidelijk. Het zogenaamde Midden Oosten Vredes Proces (MOVP) is een dood paard, waaraan niemand meer trekt. Het was al jaren een façade die Israel gebruikte om zijn grondgebied uit te kunnen breiden ten koste van de Palestijnen.

Maar willen de twee partijen wel een tweestatenoplossing? Is er echt geen plan B, zoals Guterres zegt? Ondergetekenden menen van wel. Dat plan is gebaseerd op de oproep tot Boycot, Desinvesteren en Sancties tegen Israel  (BDS) zoals de grote meerderheid van Palestijnse maatschappelijke organisaties die in 2005 heeft gedaan. Die hanteert een op rechten gebaseerde benadering. Deze houdt in dat 1) er een einde moet komen aan de Israelische bezetting, 2) dat het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen moet worden ingewilligd, en 3) dat het apartheidssysteem binnen Israel moet worden ontmanteld. Dit alles is  conform VN resoluties en conventies. Die op rechten gebaseerde benadering geeft alternatieven voor de nu morsdode tweestatenoplossing die voorbijgaat aan de belangrijkste eisen van de Palestijnen. De internationale gemeenschap heeft voldoende instrumenten in handen om deze af te dwingen, met name door sancties, en opschorting van het EU-Israel Associatieverdrag.

De staatsvorm die daarna zal kunnen ontstaan zal niet bepaald worden door de VN of de EU. Deze zouden eindelijk de rol van eerlijke bemiddelaars op zich moeten nemen om beide partijen zonder partijdigheid bij te staan bij de totstandbrenging van een faire eindoplossing.

Mede ondersteund door:                                                                                        

Breed Platform Palestina Haarlem

Diensten en Onderzoek Palestina

EMCEMO

TIYE International

Vrouwen In Het Zwart Haarlem

Aidoun

Palestijnse Gemeenschap Nederland

Palestijnse Huis

 

Lees meer

John Kerry: Israël wil geen vrede. Geweldloos verzet geen automatisme

geplaatst door on Nov 23, 2017 in Algemeen, BDS |

In een nu naar buiten gekomen, niet voor de openbaarheid bedoelde speech in december j.l. levert John Kerry bijna on-Amerikaanse kritiek op Israël: geweldloos verzet duurt niet eeuwig!

Bandopname al bijna jaar oud

De uitspraken van de oud-minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten deed hij tijdens een bijeenkomst in Dubai eind vorig jaar. De Israëlische zender “Kanaal 10” heeft een opname daarvan deze week uitgezonden. Het is niet duidelijk waarom dat nu gebeurt en of Kerry zich bewust was van de aanwezigheid van opnameapparatuur. De uitzending in Israël van de geluidsopname valt samen met de in gang gezette sluiting van de Palestijnse ambassade in Washington en met berichten dat de opstart van het “vredesproces” door de regering Trump is uitgesteld.

Herstart vredesproces begint met chantage

Bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag loopt een procedure wegens schending van de mensenrechten door Israël. Het verder in behandeling nemen door het ICC van deze door de Palestijnen voorgelegde klacht is gevaarlijk voor Israël. De Palestijnse Autoriteit heeft het doorzetten van die procedure in eigen hand. De dreiging met sluiting van de Palestijnse “ambassade” in Washington, juist nu de regering Trump achter de schermen onderhandelt over een herstart van het “vredesproces”, is een poging de Palestijnen te dwingen dat drukmiddel uit handen te geven. Publicatie van Kerry’s toespraak kan een middel zijn om de lijn Trump scherp af te zetten tegen de lijn Obama/Kerry. 

Kerry: wij kwamen Israël ver tegemoet

De oud-minister geeft hard commentaar op de weigering van Israël om ook maar één stap te zetten in de richting van de Amerikaanse wens om een vredesakkoord te bereiken met de Palestijnen. En dat terwijl die Amerikaanse visie in de ogen van de Palestijnen – en de BDS beweging – al een halfzachte oplossing is. De regering Obama was in feite uit op een Palestijns staatje met grenscorrecties naar de wens van Israël en met allerlei voorwaarden om “de veiligheid van Israël te garanderen”.

Credits voor geweldloosheid

Kerry raakt in uitspraken een zeer gevoelig punt aan, namelijk het gegeven dat de geweldloosheid van het Palestijnse verzet geen automatisme is. De Palestijnse leiders kiezen al lange tijd voor onderhandelingen aangevuld met geweldloos verzet: “The Palestinians have done an extraordinary job of remaining committed to non-violence“. De Israëlische publieke opinie is zich daar niet van bewust omdat het [in Israël] “geen punt van discussie is”. Een belangrijke oorzaak daarvan is volgens Kerry dat de regering van Israël openlijk heeft verklaard dat zij totaal niets (“not ever“) voor een Palestijnse staat voelt. Hij gaat voor een Amerikaanse toppoliticus ver, door te voorspellen dat de Israëlische politiek binnen tien jaar waarschijnlijk zal leiden tot (en dus de verantwoordelijkheid draagt voor) een gewapend conflict: “If you don’t have leaders who want to make peace, if the equation doesn’t change, I’ll be amazed if within the next ten years if we don’t see some young [Palestinian] leader come along who says we have tried non-violence for the last 30 years and look, it hasn’t gotten us anything”

Jared Kushner, chef-kok van het nieuwe vredesproces

De huidige stilstand in wat het “vredesproces” wordt genoemd, wordt in de media toegeschreven aan de chaos waarin de Amerikaanse buitenlandpolitiek na een jaar Trump nog steeds verkeerd. Dat zal deels waar zijn, maar het belang van het commentaar van Kerry (deze week fel aangevallen door Congresleden) zit hem in de diepe frustratie binnen de Amerikaanse buitenlandpolitieke elite over de arrogantie waarmee Israël zelfs de bescheiden Amerikaanse wensen opzij heeft geschoven. De uitspraken van Kerry geven ook aan dat binnen die elite, vooral bij de Democraten, het besef groeit dat de onvoorwaardelijke steun voor Israël niet in het Amerikaanse belang is. De schoonzoon van Trump Jared Kushner, druk in de weer met het vredesoverleg, staat symbool voor een Amerikaanse politiek waarbij de steun voor Israël van 90 naar 100% gaat.

BDS geweldloos middel

Tegen deze achtergrond is de economische, culturele en academische boycot van Israël een duidelijk geweldloze vorm van verzet tegen de Israëlische politiek en de passieve steun daarvoor van westerse regeringen.

redactie

Lees meer