Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

Gewijzigd 31-05-2016

Inleiding

2014 was voor docP een succesvol maar ook turbulent jaar.

Ons werk speelde zich af tegen de achtergrond van Israels “ Protective Edge’ campagne tegen Gaza. Met meer dan 2000 doden en grootschalige vernieling was “ Protective edge” een van de ernstigste episodes in een strijd die al na de Eerste Wereldoorlog begon; en vanaf 1947 van dieptepunt naar dieptepunt voerde. De activiteiten tegen de israelische agressieoorlog hebben voor een belangrijk deel de agenda bepaald van de solidariteitsbeweging in 2014, en dus ook die van docP. dat daardoor andere activiteiten minder aandacht kregen was een betreurenswaardige, maar logische consequentie.

 

Campagnes

DocP heeft aan drie campagnes gewerkt: 1) medeplichtige bedrijven (aanbestedingen en investeringen); 2) culturele/academische/sportboycot; en 3) consumentenboycot;

Het opbouwen van expertise omtrent hoe om te gaan met openbare aanbesteding en uitsluiting van  bedrijven die medeplichtig zijn aan de Israelische bezetting was een belangrijke opdracht. We hebben de expertise kunnen toepassen in de campagnes tegen G4S en Veolia resp. EBS. Lokale teams hebben, met steun van docP actie gevoerd tegen contracteren van Veolia resp. EBS in Limburg, Brabant en Haarlem. Ook heeft docp zich ingezet voor een ander investeringsbeleid door het ABP, en stoppen met investeren in Israelische banken.

In het kader van de culturele boycot zijn acties gevoerd tegen de komst van het Jerusalem Quartet, vertoning van de film Bethlehem, het optreden van Lia Koenig van het Habima Theater, en de opnames van de 5000e uitzending van Goede Tijden Slechte Tijden in “Israel”, maar in feite in bezet Palestijns gebied. De verstoring van het optreden van Lia Koenig kreeg veel publiciteit en reactie.

In het kader van de consumentenboycot nam docP (samen met SOMO en de Stichting Zelfbeschikking West Sahara) deel aan overleg met het Centraal Bureau Levensmiddelen en Frugiventa. Het overleg werd gefaciliteerd door  het OESO Nationaal Contact Punt. DocP beoogde producten uit de illegale nederzettingen uit de schappen te krijgen. Ook voerde docP actie tegen foute dadels, de producten van Sabra, en de aanwezigheid van juweliersketen Siebel waarvan een deel van de winst wordt geïnvesteerd in de bouw van Israels illegale nederzettingen.

Ook was docP betrokken bij internationale BDS campagnes, met name via het Europese  netwerk ECCP. DocP werkte mee aan de opbouw van de campagne “Geen associatie met de bezetting”, die gedragen werd vanuit 22 landen in de EU. In Nederland werd hij getrokken door het Nederlands Palestina komitee en docP, en werd hij gesteund door ruim 40 organisaties.

 

Demonstraties/wakes

De tweede helft van 2014 werd overschaduwd door de 51 dagen durende Israëlische aanval op de Gazastrook. Er vonden verschillende demonstraties plaats waarin docP een rol speelde. Ook organiseerde docP op 31 juli een demonstratieve wake in Den Haag.​

Wapenhandel/militaire samenwerking

Met 6 andere partners organiseerde docP op 20 november een demonstratieve aanwezigheid bij de ‘Wapenbeurs’ in het Ahoycomplex. NPK en docP overhandigden aan minister Hennis-Plasschaert van Defensie een brief, waarin de militaire samenwerking met Israël, en ihb het contract met de Israëlische wapenproducent Elbit aan de orde werd gesteld. Het bedrijf Elbit had vooruitlopend daarop zijn fysieke aanwezigheid op de beurs deels geannuleerd door intrekking van de vergunningaanvraag voor het presenteren van zijn nieuwe raketsysteem. Aansluitend aan de actie voor de Wapenbeurs organiseerden wij een actie voor het Centraal Station.​

Petitie “ Burgers voor sancties tegen Israël”​

Tijdens de Gaza-oorlog bracht docP een petitie uit “ Burgers voor sancties tegen Israël”, die steun kreeg van ruim 51.000 ondertekenaars. De petitie werd op 31 juli aangeboden aan minister Timmermans, in een delegatie bestaande uit vertegenwoordigers van docP, NPK, Al Awda, Breed Platform Haarlem/GroenLinks WG Midden Oosten, NIDA en EAJG. Ook Kerk en Vrede steunde de petitie.​

 

Bijeenkomsten en presentaties​

​docP bestuursleden hebben tijdens verschillende bijeenkomsten over BDS gesproken. Onder andere tijdens een bijeenkomst georganiseerd door de YWCA​, een studiedag over voedselveiligheid bij de universiteit van Wageningen, tijdens een Nakba herdenking en bij een bijeenkomst met migrantenorganisaties.

In mei organiseerde docP samen met NPK, IS en PalestineLink een discussieavond met de Israëlische activist Ronnie Barkan als spreker. Ronnie Barkan werd geïnterviewd door Funx en door de Volkskrant.​

Media en communicatie​

Bij verschillende gelegenheden was docP te horen en zien bij radio en televisieprogramma’s. Ook zijn artikelen van docP in de landelijke dagbladen verschenen.

Digitale communicatie wordt voor docP steeds belangrijker. docP heeft zijn contactenbestand enorm kunnen uitbreiden tot ongeveer 45000 nieuwsbrieflezers. De Nieuwsbrief is belangrijk geworden als digitaal actie-instrument. Dank zij de docP Nieuwsbrief was Nederland in de ECCP koploper in de campagne tegen het Associatieverdrag.​

Flyers en brochures

DocP heeft verschillende flyers uitgebracht:​

Folder Steun de Palestijnen, ga niet naar Israël (Vakantiebeurs)

Dadelflyer

Koop geen Israëlische apartheid (met afbeeldingen van producten)

Siebel: koop bij Siebel een ketting en u steunt de bezetting

Flyer Wapenhandel gaat over lijken, geen wapenbeurs meer in AHOY!

Algemene BDS flyer

BDS brochure​

 

Organisatie

DocP bestaat inmiddels uit een bestuur en een actieteam.​ ​Het bestuur kwam vanaf april in de nieuwe samenstelling bijeen, met Mohamed Rabbae en Houda Stitou als nieuwe leden. Benji de Levie en Sonja Zimmermann gingen in juni een nieuwe termijn van twee jaar in. Jan Schnerr (Jaffadok) is tussentijds toegetreden tot het bestuur als aspirant-bestuurslid.. Het bestuur telt momenteel 7 leden: Benji de Levie, Houda Stitou, Sonja Zimmermann, Nicole Hollenberg, Egbert Harmsen, Mohamed Rabbae en Jan Schnerr.​

​Het team komt sinds april maandelijks bijeen en heeft inmiddels 9x vergaderd. Dank zij het actieteam heeft docP zijn actieradius aanzienlijk kunnen vergroten, en er zijn veel acties opgezet, zowel grotere als kleine.​

​​Financiën

Er zijn heel wat nieuwe donateurs bij gekomen, terwijl sommige bestaande donateurs besloten lid te worden.​ ​Voor de actie tegen de wapenbeurs ontving docP van de stichting Weerbaarheid en Solidariteit een subsidie van 2250 euro.  Voorts schonk een donateur 600 euro voor de vergoedingen voor vrijwilligers. Een andere donateur maakte 3000 euro over voor de kosten van materialen als flyers etc.  Wij bedanken al onze donateurs en subsidiegevers voor hun belangrijke bijdrage aan ons werk!

​​Jaarrekening 2014

         Balans   per 31-12-2014
bezittingen 2014 2013 schulden 2014 2013
liquide middelen 16202 10796 eigen vermogen 6945 5101
vooruit betaald 100 0 fonds BDS aanvragen 2500 0
vooruit ontvangen bijdragen 720 980
vooruit ontvangen donaties 6137 4715
16302 10796 16302 10796

 

         Specificatie /toelichting lasten en baten 2014
uitgaven
campagnes 6.966
vrijwilligers 1.298
onderzoek 0
communicatie 834
fondsenwerving/ledenwerving 490
buitenlandse contacten 100
bestuurskosten 688
organisatie- en bankkosten 1.180 +
totaal 11.556
ontvangen
ledenbijdragen 1.880
donaties, ed 13.939 +
totaal 15.819
resultaat 4.263