Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someonePrint this page

DocP staat niet op zichzelf. Het is in het leven geroepen door het netwerk Samenwerking voor Palestina (SVP) waar tientallen organisaties zich de afgelopen jaren aan verbonden hebben. Partners van docP onderschrijven de Verklaring: Nee tegen Israels Apartheid

Een deel van de partners vormen de Raad van Aangeslotenen. Dit orgaan heeft het recht op medezeggenschap bij in de statuten aangegeven besluiten. Zowel individuen als organisaties kunnen hier deel van uitmaken. Interesse?